Results 1 - 10 of 10 for  Wikipedia /  / Wikipedia    (611553 articles)

Måløy print that page(0 KM)

M%C3%A5l%C3%B8y3

Etter at Måløy by fikk bystatus i 1997, inngikk også Halnes og Holvik i vest og Polljen (Trollebø, Degnepoll, Kulen, Skavøypollen, Tennebø, Blålida og Nygård) i øst som en del av byen. Bygrensen går ved Nygårdssvingene, rett etter Almenningsfjellet. Bebyggelse [ rediger  | rediger

Vågsøy print that page(0 KM)

M%C3%A5l%C3%B8y3

Andre tettsteder i Vågsøy er: Raudeberg , Bryggja , Vågsvåg , Kvalheim , Refvik og Vedvik . Stortinget vedtok 8. juni 2017 at Vågsøy kommune slås sammen med Flora kommune fra 1. januar 2020, i tråd med vedtak i Flora bystyre og Vågsøy kommunestyre. Navnet på den nye kommunen blir

Sør-Vågsøy kirke print that page(0 KM)

S%C3%B8r_V%C3%A5gs%C3%B8y_kirke_1

Frem til 1. januar 2002 var kirken sognekirke i Sør-Vågsøy sogn. Da ble de tre sognene i Vågsøy prestegjeld slått sammen til ett sogn med navnet Vågsøy sogn. [1] Prestegjeldene ble faset ut fra 2004. Sognet ligger i Nordfjord prosti . Sør-Vågsøy kirke og Måløy omkring 1930

Måløybrua print that page(1 KM)

M%C3%A5l%C3%B8ybrua

Byggingen av Måløybrua startet i november 1971 , og den ble offisielt åpnet 11. juni 1974 av kong Olav V , men allerede i desember 1973 kunne de første bilene kjøre over. Det var en rimelig bruløsning i sin tid, med en pris på drøye 32 mill. kr. Finansieringen var bompenger, men

Veten (Vågsøy) print that page(2 KM)

Sammen med Brurahornet danner Veten «bakgrunnen» for byen Måløy og sett fra fastlandssiden av Måløybrua ligger Veten til venstre og Brurahornet til høyre. Toppen er et yndet turmål særlig fordi den ligger så tett på Måløy. Det går tursti til Veten fra Skramsvatnet som ligger

wikipedia.org | 2016/4/13 21:56:37

Raudeberg print that page(3 KM)

Nord-Vaagsoey_kyrkje_(02)

Raudeberg har navnet fra den røde steinsorten (olivin, som blir rød når den oksiderer) som fjellet/berget er bygd opp av ovenfor bygda (Raudura på Leite). Flere gravrøyser i bygda (på Røysa og Kapellneset) vitner om at høvdinger eller stormenn har hatt sete her. Raudeberg er første

Degnepoll print that page(3 KM)

Navnet kommer av degn , et eldre ord for klokker, og poll , en liten fjordarm. Navnet blir ofte uttalt Deknepoll og Postens variant av navnet har tatt konsekvensen av det. Dette kan tyde på at navnet har røtter fra før dansketiden da ordet degn var ðjakn . Den ligger på fastlandssiden

wikipedia.org | 2015/12/29 7:50:02

Holvika print that page(4 KM)

Holvik_i_V%C3%A5gs%C3%B8y_i_Sogn_og_Fjordane

Holvika har også en barneskole, Holvik skole . Referanser [ rediger  | rediger kilde ] ^ «Holvika» . Faktaark . Kartverket . Besøkt 9. oktober 2016 .   ^ Statistisk sentralbyrå (6. desember 2016). «Tettsteder. Folkemengde og areal, etter kommune.» . Besøkt 6. desember 2016

Ferjesambandet Måløy–Oldeide print that page(4 KM)

Siden 2009 har strekningen, som drives av Fjord1 , blitt trafikkert av MF «Vågsøy» , om hverdagen blir den betjent 13 ganger daglig i hver retning. [1] . Strekningen ble startet opp av Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane i 1948. Strekning Lengde [2] km Overfartstid Trafikkmengde

wikipedia.org | 2018/3/23 2:23:42

Refvikvatnet naturreservat print that page(5 KM)

Refvikvatnet

Refvikvatnet er en strandsjø som ligger bare fire moh. Den er oppdemt av løsmasser fra havet og er en naturtype som er svært sjelden i Sogn og Fjordane og også i Norge. Vannet er næringsfattig, men har stor verdi som trekk- og overvintringsplass for andefugler og vadefugler. Det er påvis